Rozdíl mezi družstevním nebo osobním vlastnictvím?

Rozhodujete se mezi družstevním (DB) nebo osobním vlastnictvím (OV)? Porovnejte si výhody a nevýhody jednotlivých variant.

 

Byt v osobním vlastnictví

Výhody osobního vlastnictví

  • Jednou z hlavních výhod bytu v osobním vlastnictví je fakt, že s bytem můžete volně nakládat např. prodat, pronajmout.
  • Investujete-li do vybavení či bytu jako takového, investujete do svého.
  • Nemovitost také můžete použít jako zástavu při žádosti o hypoteční či jiný úvěr.
  • Pokud vlastníte byt, odpadá vám měsíční povinnost hradit nájemné.
  • Nemovitost si také může upravit podle svého bez nutnosti souhlasu jakékoli třetí osoby. Samozřejmě je třeba při tom dodržet příslušné stavební předpisy.

Povinnosti spojené s osobním vlastnictvím

Jako majitel bytu v osobním vlastnictví máte rovněž i dané jisté povinnosti. Především odpovídáte za své vlastnictví, tedy za bytovou jednotku. Z tohoto důvodu na vás leží i odpovědnost za škody, které by jiným osobám z důvodu vašeho vlastnictví vznikly. Máte také povinnost přispívat do fondu oprav a platit ročně státu daň z nemovitosti.

 

Byt v družstevním vlastnictví

Výhody družstevního vlastnictví

  • Jednoznačnou výhodou bytu v družstevním vlastnictví je nižší pořizovací cena členských práv a povinností na družstvu.
  • Proces pořízení je mnohem rychlejší, jelikož se v případě nabývání družstevních práv jedná o méně právně formalizovaný právní vztah. V tomto případě vám postačí smlouva o převodu členských práv a není nutný vklad do katastru nemovitostí.
  • Družstevní byt lze rovněž bezplatně nabýt. Toto samozřejmě podléhá rozhodnutí družstva o bezplatném převodu.

Nevýhody družstevního vlastnictví

Jelikož jste vlastníkem členských práv, ve skutečnosti nejste vlastníky bytu, ale pouze nájemci bytové jednotky. Máte proto povinnost pravidelně platit měsíční nájemné a poplatky za služby. Dříve nebylo možné pořízení družstevního bytu na hypoteční úvěr. Dnes jsou pravidla mírnější, ale omezená možnost využití hypotečních úvěrů při nabývání členských práv a povinností na družstvu stále trvá. Bytem v DB rozhodně nelze volně disponovat jako např. samostatně prodat nebo jej použít jako zástavu při žádosti o hypoteční či jiný úvěr. Toto se vztahuje i na případný pronájem bytu další osobě. Rovněž jakékoli vnitřní úpravy či rekonstrukce nemůžete realizovat bez souhlasu družstva.